Fangstkvoter Etneelva 2022 (Basert på andeler)
Sone Andel Kvote Fangst før MS Fangst etter MS % før MS % etter MS Fangst Totalt % Fangst Totalt
C&R er ekskludert fra tellingene. Kvote basert på totalt 1000 laks. Kun soner som har registrert fangst på elveguiden er opplistet.
MS = Midtsesong (15.07)
Kamera/Felloppgang Fellestatistikk/Graf